ROVER 2000-3500 HATCHBACK (SD1)
Produkt
Bougie
Bougiekabel
Condensator, ontstekingssysteem
Contactpuntset, stroomverdeler
Regeleenheid, ontstekingssysteem
Stroomverdelerkap
Stroomverdelerkap en Rotor
Stroomverdelerrotor